Om Apologia Lund

Apologia Lund är en lokalförening till riksföreningen Apologia - Centrum för kristen apologetik. Vårt syfte och mål är att lokalt verka för en renässans för kristen apologetik, dvs. att förklara och försvara kristen tro. Vår verksamhet bedrivs framför allt i form av studiegrupper, men vi anordnar även föreläsningar och samtalsträffar med viss regelbundenhet. Varmt välkommen att delta i samtalet kring livets stora frågor!

Vår vision

Apologia Lund finns till ”för att tänkande människor ska tro och troende människa ska tänka” och målet är att lokalt i Lund med omnejd verka för en renässans för kristen apologetik. Vårt arbete ska ske utifrån evangelisk kristen tro, i linje med den teologi som uttrycks i bl.a. Lausannedeklarationen.

Kontakt

Om du vill ha mer information om våra studiegrupper får du gärna skicka ett mail till lund@apologia.se, så kommer någon av oss ge er färsk information om vad som finns just nu. Oftast rör det sig om bokcirklar som träffas i hemmen över kvällsmat ungefär en gång i månaden. All information om våra övriga evenemang finns här på hemsidan under rubriken nyheter.